Nu ska vi hjälpa Sjöräddningssällskapet att jobba mer datadrivet

Advectas vill vara med och bidra till en bra sjöräddning i Sverige och har upprättat ett samarbetsavtal med Sjöräddningssällskapet. Det kommande året kommer vi att vara med och bidra med kostnadsfria konsulttimmar där vi hjälper dem att bygga en Business Intelligence-plattform.

Sedan 2010 har vi stöttat Sjöräddningssällskapet med analyser och rapporter kring uppdrag och donationer. Detta underlag har hjälpt verksamheten men framförallt stationerna att få en bättre överblick. Nu planerar vi att hjälpa dem med nästa steg, där vi skapar en modern BI-plattform. I plattformen kommer de att kunna samla både intern och extern data (exempel på extern data är väder och AIS-data tillsammans med livedata från båtarna). BI-plattformen kommer även att erbjuda avancerade prognostjänster baserade på AI och Machine Learning – för operativ planering och styrning. Målet är att kunna erbjuda beslutsstödet till hela organisationen, så att det både blir ett operativt- och ett strategiskt verktyg för Sjöräddningssällskapet att kunna styra, leda och förstå sin verksamhet.

”Det var en gemensam diskussion som ledde fram till att Advectas nu hjälper vår IT-avdelning med att utveckla ett beslutsstödsystem och att ta fram statistik. Vi är tacksamma för donationer av detta slag. Den här typen av hjälp är så viktig, det ger oss kraften att kunna utveckla och komma framåt. Advectas hjälper oss att se vad vi behöver och ska satsa på att vidareutveckla i form av beslutsstöd och de är även på plats och utbildar oss. Det finns en stor vilja från Advectas att vara med och bidra med det de kan. Vi är en bra matchning och har bra diskussioner vilket bådar för ett bra samarbete framöver.” – Niklas Jendeby, Kommunikationsledare på Sjöräddningssällskapet.

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan och så är det fortfarande. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. De är med i 80 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Idag består de av över 2200 frivilliga sjöräddare och 73 räddningsstationer och de täcker de svenska kusterna och största sjöarna.

Nu ser vi på Advectas framemot att få fortsätta hjälpa Sjöräddningssällskapet och att vara med och bidra till bra sjöräddning i Sverige!