Nu har vi startat upp ett digitalt Self Service BI-nätverk

Allt fler företag och organisationer vill komma igång och arbeta datadrivet och många satsar nu på att komma igång med Self Service BI på allvar. Möjligheterna med att bli en datadriven organisation och att rulla ut Self Service BI i verksamheten är stora, men det medför också utmaningar och helt nya frågor att ta ställning till.

De vanligaste frågorna vi stöter på just nu är:

  • Hur kommer man igång?
  • Hur ska man tänka kring strategier och förankring?
  • Hur undviker man fallgropar?
  • Hur hittar och behåller man eldsjälar?
  • Hur hittar man bra utbildningsupplägg?

Vi har därför startat upp ett nätverk för att samla företag och individer som har intresse av att diskutera frågeställningar kopplat till Self Service BI! Vi har även förmånen att ha med våra forskarvänner från Högskolan i Skövde i detta nätverk för att få in ett ytterligare perspektiv i diskussionerna.

Genom att utbyta tankar och idéer mellan varandra hoppas vi att ni ska inspireras och hitta nya sätt att komma framåt, oavsett hur långt ni har kommit inom området. De första träffarna kommer att hållas digitalt men på sikt kommer vi att bjuda in till fysiska träffar i Stockholm och eventuellt i Göteborg, beroende på hur stort intresset blir. Den första träffen hålls via Teams måndagen den 22 juni, 10.00-11.00. Deltagare från bland andra Skandia, Svenska Mässan, Dustin, Högskolan i Skövde och Billerud Korsnäs har redan tackat ja!

Låter det Intressant? Tveka inte på att höra av dig till anna-carin.jonsson@advectas.se eller magnus.falth@advectas.se för mer information eller anmälan.

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan