Nätverket för HR-Analytics har haft sin första träff i Göteborg

Nätverk HR Analytics

Idag träffades nätverket för HR-Analytics för första gången, det var en mycket lyckad träff där det bland annat hölls diskussioner och ställdes frågor kring hur man kan arbeta strategiskt med sitt HR-data, hur man på ett mer proaktivt sätt kan planera långsiktigt och hur man gör för att hitta KPI:er som matchar verksamhetsstyrningen. Vilka insikter har vi idag och framförallt vilka insikter behöver vi ha, vad är det som kommer bli viktigt att mäta i framtiden? Men även, hur förankrar vi det i resten av organisationen och hur får vi kollegor att veta vad de behöver för typ av data för att kunna ta till rätt åtgärder?  

Tanken med nätverket är att träffas under avspända former för att utbyta dessa erfarenheter med varandra och för att diskutera både möjligheter och utmaningar med HR-Analytics samt att skapa nya kontakter utanför den egna organisationen.

Samordnare för nätverket är Ulf Särlvik från Advectas, han har en stor passion för HR och är i grunden utbildad personalvetare, han har jobbat i snart 20 år med systemstöd inom Lön och HR i olika positioner så som konsult, produktansvarig, projektledare, konsultchef och regionchef. Oavsett roll har fokus legat på att stötta företag i deras digitalisering av HR och nu på Advectas är hans fokusområde HR-Analytics, People Analytics och BI-strategier för HR.

Nätverket består idag av personer från bland annat SKF, Geodis, Volvo Cars, Liseberg, Solar, Göteborgs stad, Accountor, Stena metall och Stena Line

Vi vill tacka alla deltagare för en lyckad första träff, i skrivandes stund planeras det redan för nästa tillfälle.

Är du intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta Ulf på ulf.sarlvik@advectas.se

Ta del av resultatet från Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019

Ladda ner studien