Hur skalar ditt företag upp användningen av Analytics, med hänsyn till de icketekniska aspekterna? Läs denna artikel!

I juni publicerade vi tillsammans med Högskolan i Skövde en artikel i Business Intelligence Journal som ges ut av TDWI (Transforming Data With Intelligence). Nu har du möjlighet att kostnadsfritt ta del av artikeln.

I den här artikeln presenteras en guide för att skala upp användningen av Analytics inom en organisation, med speciellt fokus på de icketekniska aspekterna. De icketekniska aspekterna är klassiska fallgropar för organisationer som vill bli datadrivna. De rekommendationer som presenteras i artikeln kan hjälpa organisationer att undvika fallgroparna. Artikeln är skriven av Thomas Svahn från Advectas tillsammans med Mikael Berndtsson från Högskolan i Skövde.

Vill du diskutera hur just ni kan göra för att skala upp användningen av Analytics, med hänsyn till de icketekniska aspekterna? Då får du gärna kontakta Thomas Svahn direkt, som mer än gärna berättar mer! Kontakta Thomas Svahn, Senior managementkonsult och VD på Advectas; thomas.svahn@advectas.se eller ring på +46 (0)732-316 359.

Ta del av artikeln