Den svenska Business Intelligence-studien 2017 – rapport och inspelat webinar

Intresset för ”Den svenska Business intelligence-studien 2017” är stort, de senaste månaderna har vi delat med oss av resultatet i presentationer, webinar, podcast och artiklar. Närmare 300 beslutsfattare deltog, studien belyser de trender och utmaningar som råder på den svenska BI-marknaden just nu. Vi jämför även med förgående års resultat för att se på förändringar över tid och tittar även på internationella studier för att se hur svenskarna står sig internationellt sätt med sina BI-satsningar.

För att lyssna på inspelningen av webinaret klicka här. 

Advectas startar schemalagda utbildningar på de främsta BI-plattformarna

Läs mer om Advectas Academy!