Datainsamlingen till Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien pågår för fullt!

Just nu pågår datainsamlingen till Advectas årliga Business Intelligence- & Data Science-studie.
Vi har redan fått in en rad intressanta svar men vill även höra din åsikt! Förra året hade vi 313 respondenter. Målet i år är att slå det rekordet, för att få ett ännu bättre underlag och en bättre bild av Analytics-Sverige.
Därför vill vi be dig att ta 5-7 minuter av din tid till att besvara studien. På så sätt säkrar du även att få ta del av resultatet när studien är klar, vilket ger dig möjlighet att se hur ert företag står sig mot andra företag i samma bransch och/eller av samma storlek. 

Tack för att du bidrar till att tydliggöra trender, utmaningar och möjligheter på den svenska Business Intelligence och Data Science-marknaden 2019, med förhoppning om att detta kommer vara till nytta för er verksamhet!

TILL ENKÄTEN

 

OM STUDIEN
Sedan fem år tillbaka har Advectas genomfört studien med syfte att ta tempen på Analytics-Sverige. Det finns idag en rad studier att hämta information från, inte minst Gartners Magic Quadrant. Men vår studie är unik på så vis att den har ett svenskt perspektiv i ett annars väldigt globaliserat område.

Syftet med studien är att ge en sammanfattande bild av läget på den svenska Business Intelligence- och Data Science-marknaden. Frågorna i studien lyfter fram trender, utmaningar och möjligheter inom området samt jämför hur det ser ut i organisationer med olika förutsättningar som t.ex. olika storlekar, branscher och funktioner inom privat- och offentlig verksamhet.

Undersökning riktar sig till personer som arbetar med Business Intelligence och/eller Data Science i någon form.

Studien sponsras inte av några teknikleverantörer eller andra intressenter, detta för att kunna garantera en oberoende analys.

 

 

TILL ENKÄTEN

 

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.