Datadrivna insikter har blivit avgörande för företags framgång, men Norden släpar efter, detta enligt en ny rapport från Capgemini!

I en ny rapport från Capgemini framgår det att användningen av data och datadrivna insikter är en förutsättning för verksamheters framgång, men att nordiska aktörer släpar efter på detta område. Enligt Capgeminis svenska experter kan skandinavisk lagstiftning vara ett hinder för nordiska företag. Bristande förtroende för de uppgifter man har tillgång till påverkar också företags resultat.

Rapporten visar på att mindre än 40 procent av globala verksamheter faktiskt kan använda data och datadriven insikt för att driva innovation och skapa verksamhetsvärde. Samtidigt visar undersökningen att de aktörer som aktivt använder data för innovation och utveckling av affärsområdena lyckas betydligt bättre än annars jämförbara konkurrenter. De aktörer som lyckas ta fram potentialen i användningen av data uppnår en genomsnittlig intäktsökning på ca 70 procent per anställd och har 22 procent bättre lönsamhet än de som inte lyckas.

Rapporten visar även att nordiska företag ännu inte har lyckats ta till sig de möjligheter som ligger i användningen av data. Så många som 77 procent av de amerikanska respondenterna i undersökningen säger att företagets beslut baseras på datagenererad insikt. Motsvarande andel i Sverige är endast 48 procent, vilket är under genomsnittet i den internationella undersökningen. Länder som USA, Tyskland, Storbritannien och Australien ligger före oss i norden. Ta del av hela pressmeddelandet.

Nu kan du ta del av höjdpunkterna från studienI det blogginlägg som Thomas Svahn, Head of Insights & Data Sweden/Advectas har skrivit. Thomas har även varit med och bidragit med forskningsresultatet till rapporten, läs blogginlägget. Om du vill fördjupa dig ytterligare, så kan du ta del av hela rapporten här. 

Om du har frågor kring innehållet i rapporten får du gärna kontakta thomas.svahn@advectas.se