CFO Office – Nytt satsningsområde på Advectas

Vid sidan om vår viktiga kärnverksamhet inom Business Intelligence och Data Management driver Advectas ett antal satsningsområden. För tillfället är dessa Data Science och Management Consulting. Förutom att stå på egna ben är tanken med dessa satsningsområden också att de skall tydliggöra Advectas erbjudande och vara ett ännu starkare stöd till våra kunder.

Nu drar vi igång ännu ett satsningsområde: CFO OFFICE. Att arbeta gentemot CFO är en historiskt stark gren för Advectas. Vi har väldigt många duktiga konsulter med fokus på detta område, vi har en massa uppdrag och ett stort etablerat nätverk. Sedan tidigare driver vi även tre olika nätverk inom området, två controllernätverk, ett i Göteborg och ett i Stockholm samt ett nätverk för koncernredovisare i Stockholm.

Vi är nu redo att ta nästa steg och positionera oss ännu tydligare gentemot CFO. Här är tre spännande aspekter kopplat till denna satsning:

  • Med områden som Planning, Koncernrapportering, Disclosure Management har vi en unik möjlighet att skapa ett allomfattande stöd till CFO inom Performance Management.
  • I samarbete med Advectas Management Consulting kan vi hjälpa till med hela CFO-agendan från strategi, verksamhetsstyrning till systemstöd.
  • I samarbete med Advectas Data Science kan vi skapa intressanta paketeringar ur ett CFO-perspektiv. Här kan vi verkligen hjälpa CFOn komma in i den datadrivna världen och den nya digitaliserade verkligheten som CFOn behöver behärska.

Lead för detta satsningsområde är Kerstin Ollesson, som har en både djup och bred erfarenhet inom området. Hon har arbetat i linjen som controller och ekonomichef, inom konsultverksamhet på bland annat Deloitte Consulting och som vVD på Meritmind och programvaruleverantörer inom verksamhet/ekonomistyrning. Kerstin är också ansvarig för Advectas partnerskap med SAP.

För mer information tveka inte att kontakta Kerstin, kerstin.ollesson@advectas.se 070 833 82 79