Capgemini utnämns till ledare inom Analytics

Den 15 oktober meddelade Capgemini att de har utsetts till ledare av IDC MarketScape 2020 Vendor Assessment for Worldwide Business Analytics Consulting and System Integration Services.

IDC MarketScape är ICT-branschens (Information and Communication Technologies) främsta verktyg för leverantörsbedömning och tillhandahåller djupgående kvantitativa och kvalitativa marknadsbedömningar. Den omfattande bedömningen av marknadskonkurrenter, levereras i en forskningsrapport och sammanfattas i en mer lättläst sammanfattning, vilket ger dig den information som behövs för att fatta dina val av leverantör.

Den här gången utvärderade IDC 11 ledande tjänsteleverantörer, inklusive Capgemini, genom att utföra både en kvalitativ och kvantitativ bedömning för att beskriva de olika leverantörernas förmågor. IDC betygsatte Capgemini för sina viktigaste styrkor, såsom portföljen för Business Analytics, leveransförmågan samt egna produkter inom området.

Vi på Advectas är väldigt stolta över dessa nyheter och att vara en del av Capgemini.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, gå till Capgeminis hemsida.