Best Practice Metod, kom igång mer ert AI- eller Data Science-projekt

Tillsammans med Högskolan i Skövde har Advectas tagit fram en Best Practice Metod för hur företag kommer igång med att bli datadrivna och börjar jobba med AI/Data Science. En artikeln som vi skrivit tillsammans med HiS har nu blivit publicerad i ansedda Journal of Information Systems and Technology Management, ni finner länken till artikeln här.

Att bedriva Data Science och AI-projekt skiljer sig en hel del från att bedriva traditionella BI- och IT-projekt och därför är Analytics JumpStart en trygghet att luta sig mot och som bidrar till en snabb och kostnadseffektiv leverans. Företag som vill bli datadrivna och ta till sig mer avancerad analys behöver anamma ett experimentellt tänk och även i detta avseendet är Analytics JumpStart en kraftfull metodik som företagen kan använda inom fler områden än Data Scicence. För att ladda ner dokumentet om Best Practice Metoden för Analytics JumpStart klicka här. 

Om du har frågor kring ”Advectas Analytics JumpStart” kontakta peter.larsson@advectas.se, telenr 073 231 63 87. 

Besvara den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019

Till enkäten