Artikel publicerad tillsammans med Högskolan i Skövde – ”BECOMING A DATA-DRIVEN ORGANISATION”

Advectas har i samarbete med Högskolan i Skövde fått en vetenskaplig artikel publicerad, den kommer att presenteras på ”European Conference of Information Systems 2018” den 26:e till 28:e juni i Portsmouth, UK. Titeln på artikeln är ”BECOMING A DATA-DRIVEN ORGANISATION” och undersöker bland annat hur datadriven kultur skapas. Det är en del av ett längre forskningsprogram där olika aspekter har undersökts under ett antal år och som nu sammanfattats i denna artikel. Mer information om konferensen finner du här.

Du kan ladda ner artikeln i vår kunskapsbank genom att klicka här.

Om du är intresserad av att diskutera närmare kring begreppet datadriven kultur och hur organisationer kan få hjälp att åstadkomma detta kontakta Thomas Svahn, telenr 073 231 63 59, thomas.svahn@advectas.se. 

,

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan