Ändrad bolagsskattesats i Sverige – så påverkar det koncernredovisningen

Riksdagen fattade den 13 juni beslut om att bolagsskattesatsen i Sverige sänks. Det sker i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent för företag med räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2018 och därefter till 20,6 procent för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2020. Det här påverkar koncernredovisningen på flera sätt redan från kommande Q2-bokslut.

 

De uppskjutna skatterna som bokas koncernmässigt ska omvärderas utifrån den skattesats som gäller vid den tidpunkt då den uppskjutna skatten förväntas att realiseras. Det innebär att uppskjutna skatter som realiseras successivt under kommande år kommer att påverkas av tre olika skattesatser.

 

Vill du ha hjälp med metodiken för att hantera de nya skattereglerna i koncernredovisningen? Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsoptimering med Data Science?

Läs vår broschyr ”Från BI till AI”.