Advectas utökar sin satsning på Qlik i Stockholm, Göteborg och Malmö

Idag är Advectas en av de större leverantörerna av Qliks-produkter och tjänster i Norden och vi har levererat lösningar till både stora och medelstora bolag inom olika branscher. Genom ett antal lyckade rekryteringar de senaste månaderna har vi nu utökat satsningen kring Qlik. Den senaste rekrytering är Johan Sandegren som närmast kommer från Spotify, där haft en central roll i uppbyggnaden av deras Qlik Sense-implementering. Johan har stor och lång erfarenhet av implementeringar av större installationer och stora datamängder och vi är stolta över att han har valt att ansluta sig till Advectas team.

Qlik har under en lång tid varit en stark leverantör på den Svenska BI-marknaden och har med Qlik Sense tagit ytterligare ett steg framåt. Qlik Sense är en BI-plattform som går från klarhet till klarhet och den är mycket omtyckt av våra kunder. Dess enkelhet, starka visualiserings möjligheter, ETL funktionalitet och inte minst hur enkelt man sprider information och kan dela/samarbeta med kollegor gör det till en otroligt kraftfullt plattform. Trycket från kunder och våra anställdas tro på att Qlik kommer fortsätta att leverera enorm nytta, gör att vi nu satsar hårt på att expandera inom Qlik och knyta an personer med olika spetskompetens. Idag har vi resurser och spetskompetens i alla våra regioner vilket gör att vi kan klara stora och komplexa åtaganden.

 Vi har de senaste åren bland annat gjort lyckade implementeringar där kunder gått ifrån QlikView till Qlik Sense, vi erbjuder även utbildningar och verktygsutvärderingar. Några av de paketeringar vi erbjuder är:

  • QlikView till Qlik Sense – Ett effektivt koncept för att lyfta din miljö från QlikView till Qlik Sense. Genom en beprövad modell hjälper vi dig att skapa ett beslutsunderlag för att förstå kostnader men framför allt vilket värde ett lyft till Qlik Sense skulle kunna ge din organisation.
  • Qlik Healthcheck – Vi går igenom befintlig miljö för att hitta förbättringar, status ur ett användarperspektiv och prestanda. Vi ger även en rekommendation för lösning och plan för genomförande.
  • JumpStart – Ett effektivt sätt att snabbt komma upp i produktion och få värde av implementeringen. Detta görs enligt en beprövad process tillsammans med kunden.
  • Qlik Road Map – Vi går igenom era verksamhetsutmaningar och mål och ger rekommendationer kring hur ni kan stödja detta med Qliks-produkter samt hur ni når fram till målet på bästa sätt.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer kring lyckade implementeringar och hur vi ser på att maximera värdet för er organisation med hjälp av Qliks-produkter, för mer info kontakta magnus.stranne@advectas.se, telenr 073 – 155 16 82.

Besvara den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019

Till enkäten