Advectas fördjupar satsning på Management Consulting

Advectas fördjupar satsningen på kvalificerad rådgivning inom strategi, organisations- och verksamhetsutveckling samt styrning och ledning genom Advectas Management Consulting.

Efterfrågan bland våra kunder blir allt större på denna typ av tjänster och vår strävan är att kunna stödja våra uppdragsgivare hela vägen från vision till genomförande.

Advectas målsättning är att kunna erbjuda ett fullständigt erbjudande inom Analytics. Det är vår syn att all uppföljning, beslutsstöd och analyser på ett eller annat sätt skall kopplas samman med organisationens övergripande strategi och/eller styrmodell. Syftet med det är att organisationen skall gå i takt och åt samma håll, säger Thomas Svahn, vice VD Advectas AB.

Med Advectas Management Consulting som nästa pusselbit kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att säkerställa denna koppling på ett starkt och trovärdigt sätt, säger Thomas vidare.

Den fördjupade satsningen på Advectas Management Consulting innehåller ett flertal aktiviteter i närtid:
Vi inleder hösten med seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö under rubriken ”Så skapar och leder du ett datadrivet företag” där styrning och organisationsfrågor kopplas till konsekvenserna av allt mer datadrivna verksamheter. För att läsa mer och anmälan se https://www.advectas.com/sv/evenemang/kategori/seminarium/

Advectas har idag ett tjugotal konsulter som jobbar inom området med bl.a. Analytics-strategier, utredningar, verktygsval och styrmodeller. För att ytterligare förstärka området har två seniora managementkonsulter rekryterats. Andreas Hagberg och Mikael Kruusval, som båda har arbetat i över 10 år som managementkonsulter. De har framgångsrikt bistått uppdragsgivare i både privat och offentlig sektor med kvalificerad strategisk rådgivning avseende strategi, organisations- och verksamhetsutveckling, styrning och ledning samt affärsutveckling.

 

Vi söker nu efter ytterligare förstärkning av vårt erbjudande inom Advectas Management Consulting och har därför behov av allt från seniora managementkonsulter till analytiker. Se mer på vår hemsida om aktuella rekryteringar https://www.advectas.com/sv/jobba-hos-oss/

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Svahn, Vice VD Advectas AB, thomas.svahn@advectas.se, 073-2316359

Andreas Hagberg, Lead Advectas Management Consulting, andreas.hagberg@advectas.se, 0768-948722