Utbildning SAP Analytics cloud

Grundläggande utbildning under en dag

En grundläggande utbildning i Business Intelligence-delen av SAP Analytics Cloud, som är en ”Software as a Service” (SaaS) molnbaserad lösning. Under en dag hos Advectas utforskar vi tillsammans verktyget och hur man i ett modernt gränssnitt skapar datamodeller och utifrån dessa bygger interaktiva ”stories” (dashboards). Vi går igenom grundläggande tekniker för att förbättra och mappa data i modeller, samt visualisera data genom att skapa dynamiska och intressanta dashboards utformade av diagram, nyckeltal, tabeller och kartor.

Du kommer att lära dig att:

 • Förstå struktur, datakopplingar och terminologi i SAP Analytics Cloud
 • Importera data till en modell
 • Skapa hierarkier i en modell
 • Förbättra, komplettera och spara data i modellen
 • Importera och utforska en datamodell i en story
 • Skapa visualiseringar i en story i form av diagram, nyckeltal, tabeller och kartor
 • Formatera och förbättra presentationen av data i en story
 • Filtrera och skapa mätetal med hjälp av formelberäkningar
 • Analysera ett datavärde i en visualisering via funktionen ’Smart Insights’
 • Anpassa visualiseringar till mobila enheter
 • Sammanlänka data mellan flera modeller i en story
 • Sätta samman och länka ihop visualiseringar i en dashboard

Exempel på DIAGRAMTYPER SOM berörs I KURSEN:

 • Korstabeller
 • Paj-, linje- och stapeldiagram
 • Kombinationsdiagram med blandade graftyper
 • Vattenfallsdiagram
 • Word Cloud med hjälp av R-script
 • Kartor och Heat maps