Utbildning i SAP businessobjects web intelligence

UTBILDNING UNDER TVÅ DAGAR

En grundläggande utbildning i SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.x, för rapportutvecklare och andra som vill kunna analysera och visualisera information genom att skapa och använda rapporter i SAP BusinessObjects BI launch pad. Under två dagar utforskar vi tillsammans verktyget i er Web Intelligence-miljö, oavsett om datakoppling sker mot BEx frågor eller BO universum. Vi går igenom grundläggande tekniker för att visualisera data i tabeller och diagram och hur man skapar informativa, dynamiska och intressanta visualiseringar.

Du kommer att lära dig att:

 • Skapa rapportfrågor i Web Intelligence-dokument
 • Begränsa datamängden i frågor
 • Förstå struktur och terminologi i Web Intelligence
 • Skapa visualiseringar i form av tabeller och olika diagramtyper
 • Formatera och förbättra presentationen av data i dokument
 • Gruppera, sortera och filtrera data i rapporter
 • Skapa beräkningar med hjälp av formler och variabler
 • Analysera och ”drilla” i data
 • Hantera, dela och länka mellan Web Intelligence-dokument
 • Skapa frågor mot flera datakällor
 • Sätta samman och relatera olika visualiseringar till en dashboard

Exempel på DIAGRAMTYPER SOM berörs I KURSEN:

 • Korstabeller
 • Paj-, linje- och stapeldiagram
 • Kombinationsdiagram med blandade graftyper
 • Vattenfallsdiagram
 • Heat maps