Utbildning i SAP ANALYTICS CLOUD – Planning

UTBILDNING UNDER EN DAG

En grundläggande utbildning i Planning delen av SAP Analytics Cloud, SAP’s nya ”Software as a Service” (SaaS) lösning som hanterar både Business Intelligence, Prediktiv analys samt Budget och Planering. Eftersom budget- och planeringslösningen byggs i samma applikation som du bygger rapporter och visualiserar i, behöver du inte flytta runt data utan allt hänger ihop. Under en dag hos Advectas utforskar vi tillsammans verktyget och hur man i ett modernt gränssnitt skapar budget- och prognosmodeller och utifrån dessa bygger ”stories” i form av tabeller och diagram med möjlighet till planering och simulering av ”what-if-scenarios” genom ändring och omfördelning av data direkt i en story

Du kommer att lära dig att:

• Förstå struktur, datakopplingar och terminologi i SAP Analytics Cloud
• Skapa en planeringsmodell från grunden och importera data till modellen
• Definiera data access kontroll för olika användare av modellen
• Skapa dimensioner och mätetal samt hierarkier i modellen
• Importera och utforska datamodellen i en story
• Skapa visualiseringar i en story i form av tabeller och diagram
• Hantera publika och personliga versioner av budget och prognoser
• Skriva in ny data direkt i en story och spara det till modellen
• Göra simuleringar direkt i en story
• Allokera ”over head” data till resultatenhet

FAKTA – SCHEMALAGDA BI-UTBILDNINGAR

 • Pris per dag och deltagare är 6 000 kr och betalas mot faktura.
 • Utbildningarna hålls normalt mellan 09:00 och 16:00 i Advectas lokaler i Stockholm, Göteborg eller Malmö
 • Utöver utbildningen ingår även följande i kursavgiften:
  – frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika
  – kursmaterial i form av Powerpoint för nedladdning
  – ett Webex möte ca 2 veckor efter genomförd utbildning för frågor & assistans
 • Varje elev tar med sig sin egen laptop. En länk för att ladda ner programvaran skickas ut innan utbildningen
 • Anmälan är bindande. Vid akut behov av avbokning kommer vi erbjuda plats på nästkommande utbildning
 • Vid färre än 4 anmälda, eller vid händelser som är utanför vår kontroll, såsom sjukdom av utbildningsledare, äger vi rätten att ställa in utbildningen och erbjuda alternativ vid senare tillfälle.