Data management

Om DATA MANAGEMENT

En forutsetning for analysearbeidet er at kildedata er kvalitetssikret og klargjort. I Data Management inngår blant annet datalager og datapreparering for å kunne koble sammen, strukturere og vaske data.

Datalager

Et datalager er et smart og gjennomtenkt mellomlager mellom de underliggende systemer (transaksjonssystemer og dokumentbaserte systemer) og den BI løsning som brukes for å gjøre analyser og lage rapporter.

Et velstrukturert datalager er en forutsetning for å kunne gjøre analyser og rapporter i tilnærmet sanntid.

I datalageret kan vi lese inn data fra flere kildesystem, linke sammen relevant informasjon, utføre beregninger, vaske data og sikre datakvaliteten på en strukturert måte før de anvendes i selve BI løsningen.

Den vanligste fremgangsmåten er at Advectas sammen med kunden gjennomfører en modellering av informasjonen i datalageret og definerer ulike forretningsregler som ligger til grunn for analyse og rapportering og notifikasjoner. I denne fasen inkluderes også sikkerhet rundt løsningen slik at den kan rulles ut i hele organisasjonen, til alle ulike relevante roller og brukere.

Vi ser to ulike måter å implementere et datalager på , som har hver sine fordeler, avhengig av kundens ståsted;

  1. Bygge nytt – Advectas har lang erfaring med å bygge datalager fra grunnen av. Vi arbeider med de vanligste metodene, blant annet Kimball og Inmon. Vi ligger i fremkant når det gjelder nye metoder som Data Vault og BIML for automatisering.
  2. Kjøpe ferdig – Advectas DWF (Data Warehouse Framework) er en pre-konfigurert datalagerløsning for ERP systemene fra for eksempel IFS , Microsoft Dynamics (Axapta & Navision) og IBS. Advectas DWF bygger på den erfaring at mange kunder har samme ERP system i bunn, og at en pre-konfigurert datalagerløsning derfor kan spare en hel del tid og penger, men hensyn til  utvikling og kvalitetssikring.

Mer om XEncian

 

Datapreparering

I takt med at antall eksterne datakilder øker, så har mange virksomheter et behov for å koble sammen og preparere datakilder av ulik slag. Området Self Service Data Preparation har vokst betydelig de siste årene. Eksempel på bruksområder er å kombinere salgsinformasjon fra ERP systemet med befolkningsstatistikk per geografisk område, eller å lese in metrologisk data for å planlegge en butikkampanje. Advectas arbeider her med produktet Alteryx som er en av de ledende plattformene på området. Etter preparering av data har Alteryx  ferdige koblinger til de vanligaste BI-systemene for videre analyse.

Mer om Alteryx

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Vi svarer snart.