Business Intelligence

Om Business Intelligence

En godt planlagt og veldesignet BI-løsning gir alle beslutningstakere rett informasjon, levert på rett måte til rett tid.

Behovet for beslutningsstøtte er ulikt for de ulike involverte rollene i et selskap. En daglig leder, kredittsjef, økonomisjef, markedssjef, IT-sjef, produktansvarlig eller avdelingsleder har alle behov for løpende oppfølging, men med ulik innfallsvinkel.

 

Fra kildedata til beslutningsstøtte

Enkelt uttrykt kan man si at en BI løsning fra Advectas gjør selskapets kildedata tilgjengelig og forståelig for beslutningstagere i et brukervennlig grensesnitt.

Dette oppnår vi gjennom riktig modellering av data for kontinuerlig datatilgang. Advectas er partner med de store teknologiaktørene i markedet; IBM Cognos, Microsoft, Qlik, Tableau, SAP og Alteryx.

 

Fr idé til leveranse

Advectas er din totalleverandør innen beslutningsstøtte. Les mer om våre kompetanseområder og hvordan vi kan hjelpa dere å ta bedre og med kvalifiserte beslutninger;

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Vi svarer snart.