BI for erp systemer

Om BI for erp systemer

A kombinere Business Intelligence og ERP-systemer er en av Advectas sine fremste styrker. ERP systemer er fantastisk med tanke på å støtte den operative virksomheten med tilhørende forretningsprosesser. Samtidig må vi erkjenne at ERP systemer har klare begrensninger når det kommer til å skape beslutningsunderlag.

ERP systemer er definitivt  en gullgruve med tanke på å hente viktig informasjon, for å få underlag til å ta relevante og kvalifiserte beslutninger. De ulik forretningsprosessene som støttes av et ERP system bør følges opp og måles i henhold til selskapets forretningsmodell, på et strategisk, taktisk og operativt nivå.   Den operative rapporteringen skjer delvis direkte i ERP systemet, men annen rapportering mot flere datakilder vanligvis skjer i BI-systemet.

Advectas solide kunnskap og erfaring med Business Intelligence-løsninger inn mot  ERP har ledet til samarbeid med flere av markedets ledende leverandører av ERP systemer. I dag har vi tett samarbeid med – IFS, Infor (tidligere Lawson/Intentia), Microsoft Dynamics og SAP. Disse leverandørene har utviklet egne pakker innen Business Intelligence som vi i Advectas tilbyr og implementerer sammen med våre partnere.  Se fliken Partnere for mer informasjon om våre samarbeidspartnere.

Prosessanalyse

For at et forbedringsprosjekt skal oppnå ønsket effekt, er det ikke nok å vite hva ditt foretak må forbedre  – du må også forstå hvilken adferd som må endres. Den innsikten er vanskelig få fra en tradisjonell Business Intelligence-løsning, ettersom den måler og analyserer resultat, og i mindre grad de aktiviteter og handlinger som har ledet frem til selve resultatet. Prosessanalyse er linken mellom våre nøkkeltall og den faktiske arbeidsflyten som ligger bak. Prosessanalysen vil synliggjøre flaskehalser, prosessavvik og andre problem /utfordringer. Dette er mulig ettersom prosessanalyse håndterer data fra operasjonelle systemer som steg i verdikjeden, heller enn separate og frittstående måleverdier.

Mer om Prosessanalyse

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Vi svarer snart.

Vi kan ERP systemer

Gjennom å kombinere våre tre hovedområder – Business Intelligence, kunnskap om ERP systemer og forretningsforståelse– kan vi raskt finne den beste løsningen for din virksomhetsstyring, med utgangspunkt i fra dine spesifikke forutsetninger og de regler og strukturer som finnes i ditt virksomhetssystem. Denne arbeidsmåten er mulig takket være vårt totale fokus på beslutningsstøtte.