Produkter

Våre egne produkter

I tillegg til å arbeide med produkter fra våre partnere, har Advectas også egenutviklede  produkter på flere områder der vi har funnet få fullgode alternativer i markedet.

xencian datawarehouse automation

Et pre-konfigurert datalager som raskt lar seg implementere sammenlignet med tradisjonelle datalager.

Les mer

xencian planning

Et prognose- og planleggingssystem, spesielt tilpasset for de som bruker Microsoft som BI plattform.

Les mer