løsninger fra Advectas Norge

Advectas kommune

Norske kommuner står foran store endringsprosesser og en enorm eldrebølge. Andelen av innbyggerne som inngår i arbeidsstyrken, og skaper skatteinntekter, går betydelig ned. Samtidig vil gruppen 67+ øke betydelig. Dette skaper store utfordringer for kommunebudsjettene. I tillegg pågår mange prosesser rundt kommunesammenslåinger. I dette krevende landskapet er gode styringsdata avgjørende. Riktig situasjonsbeskrivelse er viktig, samt evnen til å lage ulike simuleringer – og se effekten av beslutninger som fattes. Advectas har kompetanse, og vi har verktøy til å hjelpe norsk kommuner i denne prosessen!

 

Market view

Advectas er opptatt av at våre kunder skal se helheten i markedet. Hvem er dine mest lønnsomme kunder? Hvilke produkter – med hvilke marginer – kjøper de? Hvordan er din omsetning fordelt på ulike bransjer? Hvilke aktører i de ulike bransjene har dere ikke som kunde? Hvordan er din finansielle eksponering mot ulike aktører – og eiere? Hvilke egenkapitalbaser er deres kunder tuftet på?  Hvordan fanger dere opp kunder med sterk nedadgående betalingsvilje?

Med Market View har du muligheten til å få et komplett bilde av markedet, og få en bedre forståelse av din konkurransekraft og din risikoprofil. I Market View  kombinerer vi bedriftsinterne data med data fra vår samarbeidspartner, Bisnode.

 

lurer du på noe?

Snakk gjerne med en av våre eksperter.
Vi er her for å hjelpe deg.

Terje Myrseth
Managing Director Advectas Norway

+47 46 858 211

terje.myrseth@advectas.no