Advectas Analytics Jumpstart

spørsmål som krever svar i en digitalisert verden

Hvordan kan din virksomhet gjennomføre en digital transformering?

  • Hva betyr digitalisering for din virksomhet, hvilke utfordringer har dere, og hva er er strategien for å ta dette videre?
  • Hvilke data behøver dere, og er de tilgjengelige med det formål å gi virksomheten ny innsikt?
  • Hvor godt rustet er brukerne med relevante analyseverktøy, som gir innsikt om kunder, interne prosesser, leverandører, produkter, konkurrenter, finansiell eksponering etc. Hvor godt rustet er deres brukere til å transformere virksomheten?
  • Hvilke beslutninger, strategiske eller operative, kan dere gjennomføre dersom dere kombinerer strukturert data med ustrukturert data, og hvilke ytterligere insikter kan dere finne?
  • Hvor avhengig er din virksomhet av IT?

Advectas analytics jumpstart

Mange foretak arbeider i dag med digital transformering, og ønsker å bli mer datadrevne i sine arbeidsprosesser og tenkning. Men mange vet ikke hvordan de på best måte kommer i gang med arbeidet.

Analytics JumpStart er en «beste praksis»-metode for hvordan en virksomhet kan implementere digital transformering på en kostnadseffektiv måte, basert på en datadreven forretningsmodell. JumpStart er en metode som er akademisk forankret, og godt utprøvd empirisk.

Litt avhengig av den enkelte virkosmhets forutsetninger, så kan JumpStart gjennomføres i en periode på 4 til 8 uker. Den prosessen vil gi et svært godt grunnlag for å definere sannsynlig nytteeffekt, og videre utvikling av konspetet. JumpStart gjennomføres av erfarne Data Scientists og Data Engineers, i et tett samarbeid med kunden.

For de som vurdere å utvikle løsninger innen Data Science, så er JumpStart den beste metoden; den reduserer risiko og gjør prosessen håndterbar og givende.