produkter og tjenester

produkter

I tillegg til at vi arbeider med produkter fra våre partnere, har Advectas også utviklet egne løsninger der vi så at det manglet gode løsninger i markedet.

Advectas Data Warehouse Framework

Advectas Easyplan

Pakkede løsninger

Advectas arbeider kontinuerlig med å utvikle nye spennende pakkede løsninger.  Et utvalg av disse kan du lese mer om nedenfor.

Advectas Analytics JumpStarts

BI Health check

Prosessanalyse

 

Opplæring & kursing

Advectas har flest sertifiserte kursholdere for de mest utbredte BI verktøyene.  Vi har solid erfaring  i å  gjennomføre både kundespesifikke og generelle kurs på ulike nivåer. Nedenfor finnes eksempel på kursing i Tableau.

Kursing i Tableau

Advectas Norge tilbyr pakkede løsninger

ADVECTAS KOMMUNER
Norske kommuner står foran store endringsprosesser, kommunesammenslåinger og en stor eldrebølge.
Advectas har kompetanse, og vi har verktøy til å hjelpe norsk kommuner gjennom disse utfordringene!

MARKET VIEW
Advectas er opptatt av at våre kunder skal se helheten i markedet. Hvem er dine mest lønnsomme kunder? Hvilke produkter – med hvilke marginer – kjøper de? Hvordan er din omsetning fordelt på ulike bransjer? Hvilken finansiell eksponering har du mot hvilke kunder og eiere?
Med Market View har du muligheten til å få et komplett bilde av markedet!

Les mer om våre løsninger 

Budgett, process, budgetprocess, planeringsprocess, digitala beslutsfattare
Self Service BI, laptop, hands
Budget, Planering