Client: OKQ8

felles løsning for budsjettering og rapportering

OM OKQ8

OKQ8 er et av Sveriges største bensinstasjonskjeder. Det er et svensk aksjeselskap med cirka 1 500 ansatte, med et stasjonsnettverk med cirka 700 stasjoner, og ytterligere drøyt 70 anlegg for tungtrafikk.

Bakgrunn

OKQ8 har slått sammen sin virksomhet i Sverige og Danmark. I forbindelse med dette trengte de å etablere felles IT systemer. De valgte Microsoft AX Dynamics som ERP system, IBM Cognos TM1 for budsjetthåndtering, og IBM Cognos BI for rapportering.

Utfordring

Før sammenslåingen hadde de tre ulike rapporteringsløsninger, og alt ble sammenstilt i Excel. Transaksjonene oppstod  i ulike økonomisystemer.  ”-Arbeidsmetodene tidligere var veldig tidskrevende. Det var vanskelig å få alle til å arbeide på samme måte” sier Carl Ljung, BI ansvarlig hos OKQ8

Løsning

OKQ8 engasjerte Advectas til å etablere en felles løsning, basert på IBM Cognos TM1 for budsjettering og IBM Cognos BI for rapportering.
”-Samarbeidet med Advectas har fungert veldig bra. De har god forretningsmoral, hvilket vi anser som viktig. Og det merkes at de synes det de gjør er givende”, sier Carl vidare.

Resultat

I dag har vi automatisert større deler av våre prosesser, og arbeidsprosessene er mindre tidskrevende. Vi har i dag en bedre forståelse for vår virksomhet og de endringer vi fronter”, sier Carl. ”-Vi kan virkelig anbefale Advectas, de er engasjerte og ytterst kompetente” avslutter Carl