Client: KGH Customs

felles oppfølging og analyse linker sammen KGH

OM KGH Customs

KGH Customs er et av Europas ledende foretak innen tollbehandling. Med over 14 000 kunder og driftsselskaper i mer enn 10 land, opererer de i et dynamisk og komplekst miljø. KGH er en ”one stop shop” for tollhåndtering og tilbyr alt fra løpende tolldeklarasjoner til rådgivning i komplekse saker, samt programvare for tollhåndtering. Foretaket befinner seg i en kraftig ekspansjonsfase, og eies av et investeringsselskap.

Krevende å samle og analysere felles data

KGH hadde tidligere utfordringer med å få samlet og analysert all relevant data for videre analyse. Med alle sine forretningsenheter i ulike land som opererte i ulike systemer, tok det lang tid å få sammenstilt rapporteringen, og dessuten var analysene tidskrevende og inneholdt ofte feil. Ledelsesrapporteringen til toppledelse skjedde i stor utstrekning manuelt gjennom bruk av Excel.

Etter en evaluering av ulike alternativer, og i samarbeid med Advectas, bestemte de seg for en løsning basert på tre fundament, et nytt Microsoft datalager, Qlikview for rapportering og analyse, samt IBM Cognos controller for konsolidering.

Automatiserte prosesser og relevant data for analyse

Plattformen for beslutningsstøtte har hjulpet KGH å realisere sin vekststrategi, og har også hatt flere andre  positive effekter på blant annet ledelsesrapportering og analysemuligheter. Nå finnes det en helt automatisert prosess for rapportering fra datterselskapene og helt opp til en konsolidert nivå.  En organisasjon for utvikling og forvaltning av BI er på plass og mange nye oppfølgingsområder er realisert i etterkant.