Data Science

Om Data Science

Avanceret Analytics, AI og Machine Learning – begreberne er mange lige nu. I Advectas har vi valgt at bruge det samlende begreb Data Science. Data Science er arbejdet med at uddrage potentialet i alle typer data og identificering af skjulte mønstre med det formål at optimere forretningen og prognosticere fremtiden.

hVad er Data Science egentlig ?

Statistik, forretningsanalyse og programmering er de tre grundlæggende discipliner i Data Science. Stadig mere i vores hverdag efterlader digitale spor. Hvis vi søger online, køber mad eller bevæger os til byen med en mobiltelefon i lommen, ja så registreres hvert skridt vi tager. Alle data, der genereres af diverse digitale enheder, kan indsamles og analyseres for at forudsige eventuelle hændelser, hvilket giver det bedste grundlag for at handle proaktivt og planlægge eventuelle modforanstaltninger eller ressourceallokeringer. Data Science er blevet “det smarte” i den omfattende digitale revolution, der i  gang i øjeblikket.

Prediktiv analys

Prediktiv analyse handler at udsøge mønstre og relationer i historiske data for at forudsige en mulig fremtid. Data kan komme fra interne systemer f.eks. virksomhedens CRM-system og/eller fra eksternt systemer f.eks. web magasiner, produktanmeldelser eller sociale medier. For at finde disse mønstre og relationer bruges en værktøjskasse med teknikker lånt fra statistik, machine learning og data mining.

Prediktiv analyse er en serie af generelle metoder med mange anvendelsesområder. Disse metoder kan med fordel anvendes til f.eks. forudsige lagerbeholdningen i detailhandelen, opsamle kundefeedback i produktudvikling, bestemme hvor man skal bore efter olie, registrere kreditbedrageri og andre bedragerier, vurdere kreditværdighed, børshandel, risikostyring og bruges som beslutningsstøtte til diagnoser.

Når du har fundet et mønster i data, kan du bruge denne viden til at forudsige, hvordan du bør agere for at få de bedste resultater i henhold til et foruddefineret udfaldsrum. Aktiviteterne handler ofte kundeinteraktion, f.eks. hvilket produkt eller anbefaling skal der gives til en kunde. Man kan også vise, hvilke kunder du skal ringe og give tilbud, inden de forlader dig for en konkurrent (Churn), eller hvordan et tilbud skal udformes således at sandlynligheden for at kunden acceptere det øges mest muligt.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så kontakt os venligst. Vi svarer hurtigt.

EKSEMPLER PÅ KUNDELØSNINGER

Der er mange applikationer på området, og nogle gange kan det være svært at vide, hvad man skal gøre med teknologien. Som inspiration har vi derfor samlet nogle af de løsninger, vi har lavet.

Klik her for at at læse mere om 8 forskellige løsninger indenfor området

Advectas fokusområden

Customer Analytics

Hvem er din kunde? Hvad vil kunden og hvornår? Hvor er kunden? Hvordan når du kunden? Hvordan adskiller du dig fra konkurrenter på en måde som kunderne forstår? Svarene får du med Advectas Customer Analysis..

Industrial Analytics

Advectas kan hjælpe dig med at optimere og strømline din forretning gennem analyse af sensor data (IOT). Det er en effektiv metode, for eksempel at optimere planlagt vedligeholdelse for at reducere omkostningerne ved slid og reparation, samt analysere, teste og produktudvikling i realtid.

Tekstanalyse

Traditionelt set har fokus ligget på arbejdet med struktureret data hvor der er blevet regnet på penge, kunder, produkter, timer osv. Meget information ligger skjult i tekst, og de fleste virksomheder har i dag store mængder af ustruktureret data i form af tekst. Det kan være f.eks. spørgeskemaer, mail, kundeservice dialoger, manualer, sociale medier og websider. Ved at analysere denne tekst i stor skala kan du finde nye indsigter og skabe ny værdi. Advectas har en bred erfaring på området og selv udviklet en række “intelligente” værktøjer, så du selv kan komme igang med tekstanalyse.