Client: ESS Group

BEDRE INDSIGT I KUNDERENS ADfærd Har FØRT TIL skræddersyede oplysninger

ESS havde behov for at være bedre til at tilbyde sine kunder, hvad de ønskede, men også bedre kontrol med deres interne data. Med en ny BI-platform, en Data Lake til dataopsamling og fokus på kundeanalyse, kan ESS Group nu tilbyde skræddersyet kundeoplevelser, og de har i dag har en fælles datamodel til bedre beslutningstagning.

OM ESS GROUP

ESS Group opererer i hotel, restaurant og konceptudvikling. Fra Ystad i syd til Funäsdalen i nord driver ESS i dag et stort antal unikke vaeremærker med et stort personligt præg. Årsagen til alt er destinationsudvikling og et stærkt engagement fra både ejere og medarbejdere, med det formål at skabe oplevelser ud over det sædvanlige.

KUNDEDATA Perspektiv I FOKUS

ESS koncernens investering i Business Intelligence og Data Science er baseret på, at de er i hastig vækst, og der var primært to vigtigste krav, der gjorde ESS tog beslutningen om at samarbejde med Advectas, for at etablere en BI og Data Science-platform. For forsat at kunne vokse på en rentabel måde, har de brug for at følge op deres forretning på en struktureret måde, og til at fortsætte med at være innovative og kunne tilbyde personlige oplevelser, de har brug for at også være i stand til at analysere kundernes adfærd. I begge tilfælde er behovet for at stille data til rådighed nøglen til succes.

For at levere data til både BI-systemer, nøglepersoner, eksperimenter og mere avanceret analyser, var Advectas opgave at udvikle en Data Lake. Valget faldt på IBM DB2 on Cloud til Data Warehouse, IBM Data Stage for ETL (data forberedelse) og Cognos Analytics til BI rapporter. For at kunne håndtere store mængder data og forskellige typer af formater, blev Hadoop og Spark anvendt som rammer for udvikling.

I dag har de erstattet det manuelle arbejde med at hente data fra forskellige systemer, og kompilere dette i Excel med BI-rapporter, der automatisk rulles ud i organisationen hver morgen. Desuden har ESS i dag vasket en meget stor del af sin kundedatabase, og disse kunder kan nu behandle målrettede kampagner.

De nye lov GDPR kræver høje standarder, men disse er ESS velforberedt på takket være en dedikeret kundedatabase, der giver dem overblik  over deres kunder, og de reviderer kontinuerligt deres kunder.

ØER AF INFORMATION SKULLE INDSAMLES

ESS-koncernens ledelse har en god forståelse for vigtigheden af ​​at forstå data. Der er mange øer med data, og de indså behovet for at samle det et eller andet sted, for at de kunne få et overordnet billede. Ifølge dem er alle virksomheder i samme båd, de er klar over, at det er vigtigt, men de ved ikke, hvor de skal starte. Hotel og restaurantbranchen er ifølge ESS-gruppen ikke i front, selv om mange i branchen bruger en masse penge til forskellige systemer, så er det som regel forældet booking system, der komplicerer det.

VALGET FALDT PÅ EN DATALAKE OG COGNOS DASHBOARDS

Valget af BI-værktøjer faldt på Cognos Analytics, simpelthen fordi det var det eneste værktøj, der kunne lave rapporter, dybere analyser og dashboards. Udregninger laves inde i værktøjet, så det var ikke muligt at fokusere på et enklere visualiseringsværktøj. “Vi er tilfredse med Cognos Analytics, som er solid og har en masse funktionalitet, men startfasen for at komme i gang har været relativt lang, da det ikke er det mest brugervenlige værktøj. – Citat ESS Group

ET STÆRKT OG KOMPETENT TEAM BAG PROJEKTET

Projektet omfatter repræsentanter fra ledelse, forretning, økonomi og især dem, der arbejder med indtægter, personer der beslutter kampagner, har derfor stor behov for en god og pålidelig kundeanalyse. En data analytiker er projektleder og arbejder tæt sammen med økonomichefen.

UDFORDRINGERNE UNDER VEJS

Ændring af interne processer: En af de største udfordringer har været, at gøre alle opmærksomme på, at ændring af data på et sted, så påvirker det i alle aspekter. Det er svært at se, hvordan data bevæger sig i de forskellige systemer, og ændringer på individniveau kan påvirke andre i organisationen, så rutiner og processer er nødvendige. Det ses meget tydeligere i dag, hvis noget ikke er korrekt, hvilket betyder at de kan rette fejl meget tidligere end før.

Strukturering af data: En anden udfordring som i så mange andre projekter er, at det tager tid at strukturere data fra starten, og det er naturligvis “kedelige penge” at bruge nu og da, men vi ved, at det er en nødvendig investering for fremtiden.

Projektledelse: Vellykket udførelse af et så stort projekt kræver en stærk projektstyring internt, ellers har konsulenterne tendens til at få rigtig mange spørgsmål og ønsker. Det er vigtigt at bestemme sig for en “kanal” i virksomheden for alle processer, så den ikke spredes. Det er også vigtigt, at viljen til forandring er internt og at turde og ville prøve nyt.

succes FAKTORERne OG de erfaringer man har taget med sig

En af de største succesfaktorer ifølge ESS selv er, at de har fået gode råd fra Advectas dygtige konsulenter. De har forklaret, hvordan de forskellige systemer skal struktureres på en pædagogisk og forståelig måde, samt hvordan man visualiserer data til beslutningstagere. ESS har haft adgang til en dedikeret konsulent, der forstår forretningen, og det er en styrke for dem. Dette i kombination med en dedikeret person, gør det muligt for dem at få et godt samarbejde med korte afstemningsmøder med relevante konsulenter hver uge for at se, hvor de stod i projektet.

Uddannelse internt er ifølge ESS A og O, at skabe interesse og viden for nye værktøjer og give alle et godt fundament til at arbejde på.

Betydelig BEDRE styr PÅ sine KUNDER I DAG

I dag kan ESS-gruppen analysere på mere end en datakilde, hvilket betyder, at de bedre kan spore deres kunder og deres adfærd, det har været den direkte effekt. I fremtiden vil de forbinde yderligere datakilder med det formål, at blive endnu mere præcise i deres kundeanalyser. I dag ejer de deres data og har adgang til det på en helt anden måde. Data Laken skabte forudsætningerne for at kunne vaske data, gøre den tilgængelig og foretage bedre kundeanalyse, snarere end at engagere sig i hver enkelt og agere detektiv.

NU ser de fremad

Ifølge ESS-Gruppen vil der aldrig være en ende på bestræbelserne på at forstå deres kunder, og være relevante og personlige. Det er et igangværende arbejde, hvor Advectas er blevet en naturlig del. I fremtiden ser de frem til at arbejde mere med Data Science og indsigt gennem SPSS. De stræber konstant til at arbejde mere digitalt, og at lave de rigtige marketingaktiviteter til den rigtige kunde.

Ifølge dem selv vil GDPR hjælpe dem med at holde sig på tæerne, da det ikke længere er muligt at bruge irrelevante data. I stedet vil de blive håndteret med mindre datavolumen med bedre og mere præcise resultater. Men før loven træder i kraft, er der meget der skal gøres, de oplysninger man kan gemme uden samtykke, for at kunne analysere arbejder de i øjeblikket på. ESS-gruppen er nu klar og ser frem til at arbejde selv digitalt i fremtiden.

Ess group interiör, hotell
Ess group, hotell
ESS Group, Hotell

NOGLE AF VORES ANDRE KUNDER

reducerede OMKOSTNINGER OG BEDRE AFGØRELSER Hos APOTEKET MED SELFSERVICE BI
Mer om uppdraget
FÆLLES OPFØLGNING OG ANALYSE SAMLER KGH cUSTOMS
Mer om uppdraget
En KOMPLET LØSNING TIL AT VOKSE VIDERE I
Mer om uppdraget
FÆLLES LØSNING TIL BUDGET OG RAPPORTERING
Mer om uppdraget
uDLEJNINGS SPECIALISTEN cRAMO IMPLEMENTERER FÆLLES bi-LØSNING
Mer om uppdraget