Client: CRAMO

uDLEJNINGS SPECIALISTEN cRAMO IMPLEMENTERER FÆLLES bi-LØSNING

uDLEJNINGS SPECIALISTEN cRAMO IMPLEMENTERER FÆLLES bi-LØSNING OG SATSER PÅ SELF-SERVICE

VIRKSOMHEDER I FEMTEN LANDE

Cramo opererer i femten lande i Norden og Central- og Østeuropa, med ca. 2600 medarbejdere på ca. 320 depoter. Dette stiller store krav til koordinering af økonomistyring og fælles værktøjer til at drive og følge op på virksomheden.

Ansvaret for koncernens Business Intelligence-arbejde ligger hos økonomiafdelingen, Group Business Control. Det er ellers ret almindeligt, at BI hører ind under IT, fordi teknologien er så stor en komponent i BI. Men Cramo mener, at det handler om at understøtte forretningen ved at skabe systemløsninger, som slutbrugerne kan bruge, så de kan fokusere på at hjælpe kunden på den bedste måde. Derfor er ansvaret for krav definition og design af systemer i økonomifunktionen, med CFO’en som “ejer” af BI-løsning.

LANGT Fremme med BI-ARBEJDEt

Cramo var ude tidligt, og er nu kommet langt indenfor BI-området. Siden virksomheden er vokset, og de nu også opererer uden for de nordiske lande, var der tidligere flere forskellige systemløsninger. Så tidligt som i 2012 gik man derfor igang med et “harmonisering arbejde”, det vil sige en analyse af behov og beslutninger om, hvilke ERP løsninger Cramo ville satse på. I forbindelse hermed viste det sig også, at der var behov for gennemgang af koncernens eksisterende BI-løsninger.

Valg af den tekniske platform styres både af historik, at de systemer og leverandører der allerede var investeret i, og ved hvilke spillere der er aktive og har banebrydende teknologi. I denne balancegang har Cramo valgt at bygge sine løsninger på Microsoft SQL og et ordre og lagerstyringssystemer fra Iptor (tidligere IBS). Dette er blevet suppleret med en særlig applikatin til udlejning, som Cramo har udviklet i samarbejde med den tidligere IBS. For at skabe en brugervenlig grænseflade til slutbrugere, hvilket er omkring halvdelen af ​​alle medarbejdere i koncernen, valgte værktøj Cognos af IBM.

God hjælp fra Advectas

I arbejdet med at designe grænseflader har Cramo fået god hjælp af konsultenter fra Advectas. Målet har været at bygge systemer, der passer til slutbrugerens behov, designet til de forskellige roller. Der er mange forskellige roller, og mere end halvdelen af ​​alle medarbejdere anvender systemerne, men de fleste klarer sig med standardrapporter. Advectas har også leveret sin egenprodukt – Xencian DWA – som er en standardiseret og pakket datalagringsløsning, der hjælper med at kortlægge information fra datakilden (ERP-systemet), så BI-løsningen kan klare det.

SELF SERVICE OG IOT

I dag er der derfor en fælles ERP- og BI-løsning til overvågning af økonomiske og operationelle data, da der var et stort fokus på udrulning i organisationen. De næste store udfordringer er Self Service og IoT, Things of Things.

Da organisationen bliver fortrolig med eksisterende systemer, vokser efterspørgslen efter detaljer. Nogle brugergrupper, som f.eks. Controllere, vil søge efter oplysninger fra kildesystemet. BI-teamets opgave er at hjælpe dem med at forstå, hvilke oplysninger de kan få, men kontrollerer dem ikke samtidig med, at de kan hjælpe med at træffe beslutninger.

Cramo er også begyndt at forberede sig på Internet of Things, dvs. flere og flere maskiner og udstyr er forbundet til internettet, og de kan sende information om f.eks. Driftstimer, service eller reparationsbehov eller advarsel om mistænkelig misbrug. Dette understøtter Cramos arbejdsmetoder, og gavner kunderne.

nOGLE AF VORES ANDRE KUNDER

BEDRE INDSIGT I KUNDERENS ADfærd Har FØRT TIL skræddersyede oplysninger
Mer om uppdraget
reducerede OMKOSTNINGER OG BEDRE AFGØRELSER Hos APOTEKET MED SELFSERVICE BI
Mer om uppdraget
FÆLLES OPFØLGNING OG ANALYSE SAMLER KGH cUSTOMS
Mer om uppdraget
En KOMPLET LØSNING TIL AT VOKSE VIDERE I
Mer om uppdraget
FÆLLES LØSNING TIL BUDGET OG RAPPORTERING
Mer om uppdraget