FRA DATA MANAGEMENT “CONFUSION” TIL “CLARITY”

Hvordan vi håndterer, strukturerer og administrerer alle data, er både mere spændende og udfordrende, end det har været i lang tid. Der er flere drivkrafter, eksempler på dette er nye og vidre udviklede værktøjs typer, Self Service Data Preparation, Data Lakes, ny metodik til traditionel Dataware House og cloudification. Lige nu er der brug for en åbenhed, en masse tanker og en fingerspidsfølelse for at lave en klog roadmap for fremtiden. Deltag med i en diskussion med os om, hvordan du kan tage dit Data Management fra “Confusion” til “Clarity”.

Hvert år foretager Advectas en undersøgelse af marked for Business Intelligence and Data Science . Undersøgelsen i år havde over 300 respondenter og giver et godt billede af, hvad der sker indenfor området i lige nu. Når vi opsummerer dette års undersøgelse, er begrebet DATA årets store ord fra forskellige perspektiver. De store tendenser, vi ser i år, er:

  1. Data er ordet på alles læber – pludselig taler alle om data, alt fra bestyrelse til medarbejdere og alle interessenter.
  2. Augmented Analytics vokser som helhed – Self Service BI, Data Preparation, Data Discovery, NLP, etc.
  3. Traditionel BI (standardrapporter, dashboards, Dataware House og mere) – , der for det meste er udviklet af it-folk, overholder stort set det samme høje niveau som før.
  4. Data Science fortsætter med at vokse og skaber nye interessenter, der har brug for data.

Sammenfattende fører de ovennævnte store tendenser til fortsat højt tryk for forandring i Data Management området. Flere interessenter har brug for data til flere formål. Vi kan konstatere, at der er stor frustration i flere og flere organisationer for ikke at være i stand til at give alle interessenter alle de data, de har brug for. En ny strategi er simpelthen nødvendigt.

TEKNOLOGI, MENNESKE & PROCES

Vi har valgt at tage vores analyse af den aktuelle situation ud fra tre forskellige perspektiver; teknologi, menneske og proces. Årsagen til dette fokus ligger i det faktum, at operationel effektivitet kræver en tilgang, der optimerer forholdet mellem disse perspektiver. Overdreven fokusering på et eller to områder skaber en ubalance. Mange virksomheder har investeret i ny og spændende teknologi, og de er kommet langt fra et teknisk perspektiv. Hvis mennesker og processer ikke er modtagelige for at tage den nye indsigt til sig og handle på dem, eller tilpasse deres etablerede arbejdsmetoder og processer, er der stor risiko for at virkningen af ​​foretagne investeringer helt eller delvis udebliver.

HVAD ER DATA MANAGEMENT CONFUSION?

Fra et teknisk perspektiv udtrykker Data Management Confusion sig primært i form af forvirring knyttet til valg af komponenter, teknologi og tilgange til at imødegå de nye udfordringer i området. Derudover er forvirringen af ​​usikkerhed, der er knyttet til for eksempel omkostningsestimering og kompatibilitet samt vanskeligheden ved at se på konsekvenserne af forskellige valg og beslutninger. Mange udtrykker også, at de er begyndt at miste kontrollen over deres datakilder, og at store dele af de tilgængelige data ikke bruges.

Fra et menneskeligt perspektiv er der en frustration forbundet med det faktum, at de voksende forretningskrav ikke opfyldes på en god og hurtig måde. Når organisationen og beslutninger ændres, skabes der forvirring. Derudover vidner mange organisationer om et voksende kløft mellem it og forretning. Virksomheden ser ikke altid, hvad der er muligt, men omvendt udvikles modeller og løsninger, der ikke tilføjer nogen forretningsværdi.

Fra et procesperspektiv er mangel på Data Governance et symptom på den forvirring, der hersker. Selvom forståelse af vigtigheden af ​​området er steget, er der stadig for lidt fokus. Mange virksomheder fortsætter med at “lukke hullerne” og anvende en reaktiv tilgang, mens andre virksomheder virkelig ser truslen og arbejder hen imod en langsigtet holdbar Data Governance, der baner vej for at omdanne data til et ægte forretningsaktiv.

Desuden er symptomerne på forvirringen fra et procesperspektiv, at der i varierende grad ikke er nogle veldefinerede processer og forankring af disse. Tekniske komponenter er etableret, men forankringen er halter, og den modtagende procesejer er ikke klar til ændringen. Etablerede processer er muligvis ikke længere tilstrækkelige, eller de er ikke længere gyldige. Måske er der behov for parallelle processer, eller er der behov for proces tilpasninger? Som et resultat af ovenstående vidner mange organisationer om, at der i stigende grad foregår initiativer under radaren, og at skygge-IT vokser frem.

HVORFOR ER DATA MANAGEMENT CONFUSION OPSTÅET?

Nye behov og voksende forretningskrav har drevet teknologisk udvikling, og vi er begyndt at få en helt ny plan til at forholde os til, der er væsentligt flere facetter end før. Udbuddet af ​​teknologier og komponenter vokser, og de rigtige valg er ikke længere lige så indlysende. Vi lever i en omskifteligt verden, der er stærkt domineret af digitalisering. Virksomheder udfordres til at være relevante for både deres kunder og deres ansatte.

Aktuelle faktorer fra et forretningsperspektiv:

Utålmodighed – etablerede forretningsmodeller sættes der spørgsmålstegn ved, og iveren efter at udnytte data har aldrig været mere tydelig. At være ude af stand til at stille forretningskritiske oplysninger til rådighed for den rette person på det rigtige tidspunkt accepteres ikke længere.

Data Democratization – Forventningen om en bred datadeling, dvs. adgang til data og muligheden for at deltage i dataindsamling og analyse som ikke-specialist.

Mere data og flere kilder – Den indsigt-drevne organisation ser fordelen ved data i alle forretningsprocesser, og datamængden stiger voldsomt. Data er ikke kun steget i mængde, men også i kompleksitet og mangfoldighed, og mængden af ​​kilder, både interne og eksterne stiger.

Større værktøjskasser – I dag kræves øget fleksibilitet, da mange brugere har oprettet præferencer for BI-værktøjer. Bring your own BI – tool er blevet et kendt fænomen. Flere forskellige komponenter at styre og udvikle, stiller helt nye krav til kompetence.

Flere og nye interessenter – I takt med at virksomheder bliver mere datadrevne, bliver brugere, krav og forventerninger større inden for virksomheden.

Zero-latency – Virksomheden er ikke længere tilfreds med at få en statisk rapport på månedsbasis, men der er en forventning om at kunne følge op på alle processer i realtid, hvilket stiller nye krav til arkitektur og infrastruktur.

Det øgede tempo i ændringerne, og de øgede krav, sætter de etablerede processer på prøve, både it- og forretningsprocesser generelt. Det bliver klart, at der mange gange er en træghed  med at tilpasse etablerede processer. Det viser også, at ejerskab ikke længere er indlysende, men i nogle tilfælde kan kræve et tværfunktionelt procesejerskab.

HVORDAN KAN VI TAGE DATA MANAGEMENT FRA “CONFUSION” TIL “CLARITY”?

Et første skridt kan være at acceptere den forvirring, der i øjeblikket er rådende, og forsøge at finde en måde at forholde sig til, at kortet konstant tegnes igen, og at floraen af mulige kilder og valg er steget kraftigt i nyere tid. Hver virksomhed er unik, og vores anbefaling er at turde starte test af ny teknologi og nye metoder for at prøve at skabe din egen opfattelse af din bedste vej. Våg at smide dig ud og se, hvordan det går! Fra dine etablerede løsninger og platformvalg skal du være bange for foretagne investeringer.

Det er vigtigt at have en plan og en retning at samles om. En fælles plan øger også muligheden for at løbe hurtigere og også sikre, at flere løber i samme retning. For at dele og bruge data som det vigtige forretningsaktiv, det er, bør man søge en sammenhæng mellem virksomhedens overordnede forretningsstrategi og virksomhedens datastrategi. Når organisationer kombinerer deres forretnings- og it-dagsordener, kan de skabe en helhedsorienteret tilgang til Data Management og sikre større indflydelse fra deres tekniske investeringer. Hvordan skal datastrategien udformes for at understøtte den overordnede forretningsstrategi? Eller omvendt, kan datastrategien drive den overordnede forretningsstrategi? Start fra toppen – Hvad ønsker virksomheden at nå, og hvordan kan data hjælpe med at nå målene? Er pointen med data ikke at hjælpe med at nå de forretningsmæssige mål?

 

 

Det er vigtigt at have en plan og en retning at samles om. En fælles plan øger også muligheden for at løbe hurtigere og også sikre, at flere løber i samme retning. For at dele og bruge data som det vigtige forretningsaktiv, det er, bør man søge en sammenhæng mellem virksomhedens overordnede forretningsstrategi og virksomhedens datastrategi. Når organisationer kombinerer deres forretnings- og it-dagsordener, kan de skabe en helhedsorienteret tilgang til Data Management og sikre større indflydelse fra deres tekniske investeringer. Hvordan skal datastrategien udformes for at understøtte den overordnede forretningsstrategi? Eller omvendt, kan datastrategien drive den overordnede forretningsstrategi? Start fra toppen – Hvad ønsker virksomheden at nå, og hvordan kan data hjælpe med at nå målene? Er pointen med data ikke at hjælpe med at nå de forretningsmæssige mål?

Vigtige spørgsmål at overveje i den overordnede plan:

  • Hvordan kan data generere værdi for vores forretning?
  • Hvilke er vores kritiske datakilder?
  • Hvordan ser virksomheds dataøkosystem ud?

Organisering er selvfølgelig også et vigtigt område. Den klassiske organisering af BI med en styringsgruppe øverst, der udarbejder visionen og peger på en retning og er ansvarlig for prioritering. En BI-manager med ansvar for helheden, synkronisering af alle initiativer og et Solution Center i midten, styret af IT, med både frontend- og backend-udviklere, Business Analysts, projektledere samt support og administration. For at få en kobling til virksomheden har mange virksomheder oprettet et forretningsforum med repræsentanter fra virksomheden. I henhold til denne klassiske model har forretningsområderne hovedsageligt været ansvarlige for kravsbeskrivelse og Solution Center er huben, der leverede alt BI.

En klar tendens, vi ser, er, at Solution Center er skrumpet, og at forretningsområderne vokser. Solution centeret har fortsat en ekstremt vigtig og kritisk rolle knyttet til Data Management , backend-udvikling og fælles forretningsområder. I mange virksomheder er den kommet til at spille en mindre rolle, da blandt andet forretningsanalytikere, projektledere og front-end-udviklere flytter ud i forretningsområder. Langsomt men sikkert betyder det, at forretningsområderne vokser og spiller en større rolle i BI-udviklingen. Vi mener, at ændringen yderligere kan sikre kobling til forretningen og hjælpe med at bygge bro mellem IT og forretning.

Stigende datamængder og datakilder øger risikoen for inkonsekvente data, hvilket betyder, at beslutninger træffes baseret på forkerte oplysninger. Analyse og dataindsamling flytter ud i forretningen, hvilket øger behovet for et fælles billede. Hvilket øger behovet for tværfunktionel analyse og beslutninger, samt vigtigheden af ​​at kunne imødekomme de strengere juridiske krav knyttet til Data Management. Alt i alt har det måske aldrig have været mere vigtigt at lægge energi indenfor Data Governance området. Samtidigt er det vigtigt ikke at miste fart og blive låst af for mange strukturelle hindringer, hvilket kan føre til træghed, frustration og handlingslammelse. Det er simpelthen vigtigt at finde en gylden balance mellem orden og beredskab og frihed.

Nogle ord med på vejen

Vi har nu begrundet, hvad Data Management Confusion er for noget, og hvordan du som organisation kan løse det. Her er vores vigtigste tip:

Skynd dig langsomt, men gør noget! Test den nye teknologi og metodologi. Der er en overflod af nye teknologier, og i mange tilfælde kan nogle teknologier overlappe hinanden. Alle leverandører siger, at deres komponenter er løsningen på alle dine problemer. Du er nødt til at danne din egen idé om, hvad der er bedst for dig.

Vær forsigtig med at foretage investeringer, græsset er ikke altid grønnere. Der er undertiden en overtro, at ny teknologi løser alle problemer. Men vores erfaring er, at der er en utrolig mængde værdi i foretagne investeringer, såsom dit eksisterende Dataware House og al den forretningslogik der er indbygget derinde. Det er sandsynligvis en kortere rejse at starte fra det eksisterende og modernisere det, end at skulle starte forfra. Det er ikke altid men ofte.

At bygge bro mellem it og forretning. Arbejd med at nedrivne vægge mellem forretning og IT. Begge er nødvendige, og de skal vokse tættere sammen for at løse de fremtidige behov for Analytics & Data Management.

Sikre engagement fra ledelse og forankring. Dette er altid et vigtigt punkt i strategiske initiativer. Når virksomhedsledelse forstår den strategiske værdi af at lykkes med datahåndtereing, bliver det lettere at få sponsorering for at foretage de nødvendige investeringer.

Udform en overordnet plan, der kan repræsentere retning, men korriger den løbende. Billedet er sløret lige nu. Fremtiden er ikke helt klar. Men det er vigtigt at have et mål at arbejde mod, men vær forberedt på at ændre retningen, i takt med du lærer mere.

Føler du dig stadig forvirret? Du er ikke alene. Stort set alle kunder, vi snakker med, tænker på disse spørgsmål lige nu. Netværk med andre organisationer, og få et indtryk af, hvad andre laver, når i udformer jeres datastrategi.

Hvis du har nogle spørgsmål om indlægget så kontakt peter.gamst@advectas.dk

 

 

Tilmeld Event & Nyheds-liste